PN na zakup i dostawę szaf stalowych klasy C
Warszawa, dnia 31 lipca 2008 r.

Z A W I A D O M I E N I E
o wyjaśnieniu treści warunków przetargu
dot. sprawy nr SWW/ZP-24/BFL/2008

W związku z otrzymaniem zapytania dotyczącego treści warunków przetargu o treści:

Pytanie nr 1:

Czy Jednostka Certyfikująca wydająca Certyfikat potwierdzający zgodność szaf z wymaganiami klasy „C” zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1741) oraz Zarządzeniu Nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.11.2005 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie materiałów niejawnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych (Dz. Urz. MON z 2005 r., Nr 21, poz. 203 z późn. zm.) musi posiadać Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji ( zgodnie z wymogami ustawy o Systemie Ocen Zgodności z dnia 30.08.2002 r. Dz. U. 2002 Nr 166 poz. 1360) czy działać w oparciu o inne przepisy i jeśli inne to jakie?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wymaga, aby Jednostka Certyfikująca wydająca Certyfikat potwierdzający zgodność szaf z wymaganiami klasy „C” posiadała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Szczegółowych informacji udziela Andrzej Endzelm, tel. (022) 68 41 352 (w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.00 do 14.30).

DYREKTOR
Biura Finansowo - Logistycznego

.......................................................
Marek MALINOWSKI

     

  Pytanko
Według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej stopnie uzyskane z egzaminów Cambridge ESOL nie powinny być przeliczane na oceny w polskim systemie edukacji. Na świadectwie maturalnym powinna więc pojawić się stwierdzająca to adnotacja np. Uczeń zwolniony z egzaminu - posiada certyfikat (nazwa) zaliczony na ocenę (A, B lub C).

Centrum Informacji

  GIEŁDA PRACY - szukam/jest etat
Witam jestem obecnie w rezerwie kadrowej do końca września i poszukuje etetu w Warszawie lub okolicach Warszawy.
obecny stopień porucznik
12 lat służby
kursy i przeszkolenia:
Kurs Basic Administration of Microsoft Windows 2000 (MS2028)
Kurs pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych
Kurs oficerów bezpieczeństwa teleinformatycznego COMSEC
Certyfikat programu zaawansowanego szkolenia Milstar na temat instalacji, konfiguracji i zarządzania systemem zabezpieczeń NetScreen-25 i NetScren IDP.
Zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.
Poświadczenie bezpieczeństwa nr 619/SPEC/2003 upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą „Ściśle Tajne”.
Obsługa komputera (MS Office, Outlook, PowerPoint), obsługa urządzeń biurowych.
Szeroka wiedza z zakresu obowiązujących aktów prawnych dotyczących ochrony informacji niejawnych w RP.
Ostatnio wykonywane obowiązki: (przez ostatnie 4 lata)
Centrum Bezpieczeństwa Teleinformacyjnego, stanowisko: oficer.
Obowiązki: Generacja i wytwarzanie dokumentów kryptograficznych na potrzeby Sił Zbrojnych wykorzystywanych w relacjach narodowych jak i międzynarodowych, funkcja administratora bezpieczeństwa w Oddziale Zabezpieczenia Systemów Kryptograficznych, opracowywanie zaleceń, instrukcji wytycznych w zakresie generacji, wytwarzania i zabezpieczania dokumentów kryptograficznych, prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa systemów i stacji generacji. Udział
w opracowywaniu i wdrażaniu do Sił Zbrojnych nowych systemów Krypto.
Opracowywanie Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwai Procedur Bezpiecznej Eksploatacji dla systemówi autonomicznych stanowisk komputerowych przetwarzających informacje niejawne. Praca na wielu systemach i stacjach generacji opartych o urządzenia firmy Thales, CompCrypt, i Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu. Czasowe pełnienie obowiązków Szefa Wydziału Generacji Dokumentów Kryptograficznych.
Jeżeli już proszę o wiadomość na pw.

  newsy 2007
Wrocławskie AKME Orłem Budownictwa 2007

Firma wygrała w kategorii usług dla budownictwa.

Orły Polskiego Budownictwa to nagrody przyznawane w Ogólnopolskim Konkursie Budowlanym pod honorowym patronatem Ministra Budownictwa. Są wręczane firmom, które wyróżniają się rzetelnością, jakością usług, wykorzystaniem nowoczesnych technologii i procesów. - Znalezienie się wśród grona najlepszych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce to dla nas ogromne wyróżnienie oraz duża motywacja do dalszej pracy – mówi Zdzisław Wiśniewski, prezes firmy AKME Sp. z o.o.

To nie jedyna nagroda dla firmy AKME w ostatnim czasie. AKME otrzymała tytuł Gazeli Biznesu w rankingu najbardziej dynamicznych firm w Polsce opracowywanym przez Puls Biznesu. Dostała również certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play przyznawany przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

AKME to największa w Polsce firma prowadzącą badania archeologiczno-architektoniczne i prace budowlane. Poprzez pracę przy realizacji największych inwestycji od samego początku jest nierozerwalnie związana z Wrocławiem. Początkowo koncentrowała się głównie na prowadzeniu prac archeologicznych, ale przełomowym momentem dla firmy była praca przy budowie Galerii Dominikańskiej. To wówczas, jak przyznaje Zdzisław Wiśniewski, założyciel i prezes AKME, trudności w skoordynowaniu badań archeologicznych i prac budowlanych, skłoniły firmę do rozszerzenia działalności. Dzisiaj AKME oferuje unikatowe połączenie prac archeologicznych, ziemnych i budowlanych. Nadal jednak specjalizuje się w prowadzeniu procesów inwestycyjnych na terenach staromiejskich objętych ochroną konserwatorską.

O dorobku AKME świadczy ogromna liczba zrealizowanych inwestycji. Firma prowadziła prace m.in. przy budowie Rezydencji Tumskiej, RiverView, Galerii Magnolia, Justin Centre, Ogrodach Grabiszyńskich i Centrum Handlowego Renoma. Aktualnie realizuje prace archeologiczne m.in. na Placu Wolności we Wrocławiu przy budowie Narodowego Forum Muzyki.

Za umiejętne łączenie prac ziemnych i budowlanych z badawczymi AKME uhonorowano Godłem Teraz Polska w XI edycji konkursu. W 2004 roku firma otrzymała Certyfikat ISO 9000: 2001. Została także nagrodzona w konkursie Lider Rynku, jest laureatem Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego i uczestnikiem Programu „Biała Lista”. AKME należy do Business Centre Club.

2007-12-05 Zródło: Profit Communications/ budnet.pl

http://budnet.pl/Wroclawskie_AKME_Orlem ... =7499.html

     

  konferencja w Krakowie, 29 listopada 2007
Konferencja naukowo-szkoleniowa:
„Poza ADHD – odnaleźć człowieka ukrytego za diagnozą”

Miejsce: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2

Organizatorzy: Centrum CBT Kraków, Polskie Towarzystwo ADHD

Termin: 29.11.2007 w godzinach: 10.00 – 16.45

Program:

10.00 – 10.15 Uroczyste otwarcie konferencji.

10.15 – 10.45 Uchylić zasłony – czyli człowiek za diagnozą.
dr n hum. Aleksandra Lorenc-Steinmec, CBT Kraków

10.45 – 11.30 „Nie tylko ADHD – czyli o współwystępowaniu zaburzeń.”
prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk, AM Warszawa

11.30 – 11.45 Przerwa

11.45 – 12.30 „Już nie ADHD – czyli o diagnozie i terapii powikłań zespołu nadpobudliwości psychoruchowej”
dr n med. Artur Kołakowski, CBT Warszawa

12.30 – 13.00 „Organizacje pozarządowe wobec problemów dzieci z ADHD”
p. Ilona Lelito, PT ADHD

13.00 – 13.45 Przerwa cateringowa.

14.45 – 16.45 Warsztaty (4h wykładowe):

1. „Czym skorupka za młodu…. – czyli o profilaktyce trudnych zachowań u najmłodszych”
mgr Joanna Pałka, mgr Katarzyna Kucharska – CBT Kraków

2. „Czy trójkąt bermudzki? – jak wypracować skuteczne metody porozumiewania się pomiędzy nauczycielem, rodzicem, psychologiem i uczniem ”
mgr Alicja Zaremba – CBT , mgr Ewa Chrząstek SP Nr 156 w Krakowie

3. „Chcieć to móc – czyli o motywowaniu trudnego nastolatka”
dr n hum. Aleksandra Lorenc-Steinmec, lek med. mgr psych. Agnieszka Pisula

4. „Dorosły - niedorosły? ADHD u pełnoletnich”
dr n med. Artur Kołakowski, mgr Monika Szaniawska – CBT Warszawa

Koszt: do 16.11.2007 100zł (w cenie udział w konferencji, materiały konferencyjne, poczęstunek, certyfikat udziału ODN)
po 16.11.2007 120zł

Wpłata na:

Centrum CBT Kraków ul. Józefitów 19b/3, 30-045 Kraków
Fortis Bank Polska SA III/o Kraków 92 1600 1039 0002 0031 8316 3001

Szybka informacja:

Agnieszka Wójcikiewicz – 012/ 630-92-65 (pn.-pt. 10.00 – 17.00)

  Pora na homara
Naukowcy z Uniwersytetu w Hawanie zauważyli, że dwa składniki pancerza homara, chityna i chitozan, mają właściwości lecznicze i biostymulujące.

Według Kubańczyków, związki te mogłyby znaleźć wielorakie zastosowanie, m.in. w ogrodnictwie (do zwiększania tempa wzrostu i kiełkowania roślin) i chirurgii (jako materiały o właściwościach antyseptycznych i leczniczych).

Chityna to polimer niezwykle rozpowszechniony w naturze. Jest ważnym związkiem strukturalnym grzybów, bakterii i bezkręgowców. Razem z różnymi białkami oraz solami wapnia i magnezu buduje pancerze zewnętrzne i wewnętrzne owadów i skorupiaków.Przemysł rybacki na Kubie wytwarza podczas obróbki duże ilości homarzych odpadów, czyli zanieczyszczeń bogatych w białka i chitynę - opowiada profesor Carlos Andrés Peniche Covas, szef Grupy Badań Biopolimerów z Centrum Biomateriałów Uniwersytetu w Hawanie.

Po wyekstrahowaniu chityna i chitozan mają być badane zarówno przy wykorzystaniu tradycyjnych, jak i nowatorskich metod. Naukowcy chcą szczegółowo określić wszystkie ich właściwości, otrzymać nowe pochodne i przetestować rozwiązania użyteczne w warunkach karaibskich.

W wyniku badań zespołu Covasa opracowano technikę pozwalającą na wykorzystanie chitozanu do powlekania nici chirurgicznych oraz materiałów opatrunkowych, do których wprowadzono antybiotyki. Ich właściwości bakteriobójcze utrzymują się nawet po sterylizacji, a całość cechuje się wysoką "biokompatybilnością" (w końcu chitozan to naturalny wielocukier).

We współpracy z Kubańskim Instytutem Medycyny Wojskowej stworzono dwa nowe rodzaje nici chirurgicznych. Agasut-Q pokryto chitozanem, a Agasut-QE chitozanem i streptomycyną. Po pomyślnie zakończonych testach klinicznych obydwa produkty uzyskały odpowiednie certyfikaty i są już używane w kilku kubańskich szpitalach.

Wraz z ekspertami z Kubańskiego Narodowego Centrum ds. Rolnictwa i Zdrowia Trzody akademicy zajmowali się też pokrywaniem nasion związkami z pancerza homara, co miało zwiększyć plony, a także enkapsulacją embrionów zbudowanych z komórek somatycznych, aby otrzymać sztuczne nasiona.

W warunkach laboratoryjnych pokrywane chitozanem nasiona pomidorów rosły szybciej i większy ich odsetek zaczynał kiełkować.

Zeenews.com

  Krakowski oddział CBT
Krakowski Ośrodek Terapii przy ul Midoowej wraz z Akademią Pedagogiczną organizuja konferencję inaugurującą krakowski oddział CBT. Szczegóły:

Centrum CBT Kraków i Krakowski Ośrodek Terapii

zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową dla nauczycieli:

"Nauczyciel wobec problemów dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (ADHD, autyzm, zespół Aspergera, zaburzenia lękowe)"
Termin:
26.09.2006r w godzinach 15.00 - 19.00

Miejsce:
Aula Akademii Pedagogicznej im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2

Program konferencji:
15.00 - 15.15 Otwarcie konferencji - mgr Barbara Woszczyna, psycholog, Dyrektor Krakowskiego Ośrodka Terapii; mgr Katarzyna Kucharska, psycholog, Centrum CBT Kraków
15.15 - 16.15 dr n. med. Artur Kołakowski, specjalista psychiatra, Centrum CBT w Warszawie "ADHD i ODD - wymagające dziecko, czyli objawy na które leki nie działają"
16.15 - 16.45 lek. med. Joanna Boroń-Zyss, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie "Czy lęk to zawsze lęk"
16.45 - 17.15 Przerwa na kawę
17.15 - 18.15 mgr Nela Grzegorczyk-Dłuciak pedagog specjalny, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej; mgr Ewa Kuliga-Musioł psycholog kliniczny, PSTB "Dziecko z autyzmem lub zespołem Aspergera w szkole - jak można mu pomóc"
18.15 - 18.45 dr n. hum. Aleksandra Lorenc-Steinmec, psycholog, Krakowski Ośrodek Terapii, Centrum CBT Kraków"Dziecko za parawanem diagnozy"
18.45 - 19.00 Zakończenie konferencji

Zgłoszenia:
Zgłoszenia na konferencję przyjmowane będą od dnia 04.09.2006r do wyczerpania limitu miejsc, wyłącznie drogą elektroniczną.

W tym celu należy wypełnić załączoną kartę zgłoszenia (pobierz kartę zgłoszeniową) i odesłać na adres kkucharska@cbt.pl.

W odpowiedzi otrzymacie Państwo e-mail zwrotny, który należy wydrukować i zabrać ze sobą, gdyż będzie on "wejściówką" na konferencję.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (200), wejście na konferencję będzie możliwe wyłącznie za okazaniem wydrukowanego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Opłaty:
Koszt konferencji: 20 PLN
Opłata obejmuje: certyfikat uczestnictwa (ODN), materiały konferencyjne, poczęstunek w przerwie.
Wpłaty będą przyjmowane w dniu konferencji.

--------------------------------------------------------------------------------

obsługa strony: web@kot.krakow.pl strona wyświetlona 1203 razy © 2005 Krakowski Ośrodek Terapii

http://www.kot.krakow.pl/

  Kraków - Konferencja CBT
„Poza ADHD – odnaleźć człowieka ukrytego za diagnozą”
Konferencja naukowo-szkoleniowa:

Termin: 29.11.2007 w godzinach: 10.00 – 16.45

Miejsce: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2

Organizatorzy: Centrum CBT Kraków, Polskie Towarzystwo ADHD

Program:

Sesja 10.00 - 13.00

10.00 – 10.15 Uroczyste otwarcie konferencji

10.15 – 10.45 Uchylić zasłony – czyli człowiek za diagnozą
dr n hum. Aleksandra Lorenc-Steinmec, CBT Kraków

10.45 – 11.30 Nie tylko ADHD – czyli o współwystępowaniu zaburzeń
prof. dr hab. T.Wolańczyk, AM Warszawa

11.30 – 11.45 Przerwa

11.45 – 12.30 Już nie ADHD – czyli o diagnozie i terapii powikłań zespołu nadpobudliwości psychoruchowej
dr n med. A.Kołakowski, CBT Warszawa

12.30 – 13.00 Organizacje pozarządowe wobec problemów dzieci z ADHD
Ilona Lelito, PT ADHD

13.00 – 13.45 Przerwa cateringowa.

Warsztaty 14.45 – 16.45 (4h wykładowe!):

1. Czym skorupka za młodu…. – czyli o profilaktyce trudnych zachowań u najmłodszych
mgr Joanna Pałka, mgr Katarzyna Kucharska – CBT Kraków

2. Czy trójkąt bermudzki? – jak wypracować skuteczne metody porozumiewania się pomiędzy nauczycielem, rodzicem, psychologiem i uczniem
mgr Alicja Zaremba – CBT Kraków, mgr Ewa Chrząstek SP Nr 156 w Krakowie

3. Chcieć to móc – czyli o motywowaniu trudnego nastolatka
dr n hum. Aleksandra Lorenc-Steinmec - CBT Kraków, lek med. mgr psych. Agnieszka Pisula - CBT Warszawa

4. Dorosły - niedorosły? ADHD u pełnoletnich
dr n med. Artur Kołakowski, mgr Monika Szaniawska – CBT Warszawa

Koszt: do 16.11.2007 100zł (w cenie udział w konferencji, materiały konferencyjne, poczęstunek, certyfikat udziału ODN)
po 16.11.2007 120zł

Wpłata na:

Centrum CBT Kraków ul. Józefitów 19b/3, 30-045 Kraków

Fortis Bank Polska SA III/o Kraków 92 1600 1039 0002 0031 8316 3001

Informacja:

Agnieszka Wójcikiewicz – 012/ 630-92-65 (pn.-pt. 10.00 – 17.00)

tu link gdzie można pobrać kartę zgłoszeniową

  Pierwsza Loara w wojsku
http://info.onet.pl/1021796,11,item.html

     W Centrum Naukowo-Produkcyjnym Elektroniki Profesjonalnej RADWAR S.A. w
Warszawie przekazano w czwartek wojsku pierwszy egzemplarz samobieżnego
przeciwlotniczego zestawu artyleryjskiego LOARA.

      Według specjalistów pod względem technologicznym jest to obecnie
najbardziej zawansowane tego typu urządzenie na świecie, całkowicie polskiej
konstrukcji i w 90 procentach polskiej produkcji.

      Pierwsza LOARA trafi na wyposażenie 10. Brygady Kawalerii Pancernej w
Świętoszowie. Jej dowódca, gen. bryg. Paweł Lamla odebrał symboliczne
klucze, uruchamiające wyposażenie bojowe pojazdu.

      Pełny zestaw LOARA to sam wóz bojowy z dwoma szybkostrzelnymi działami
przeciwlotniczymi kalibru 35 mm oraz dwa wozy wsparcia logistycznego -
amunicyjny i remontowo-techniczny.

      Wóz bojowy powstał poprzez zabudowanie na podwoziu czołgu T-72
obracalnej opancerzonej wieży z dwoma działami 35 mm oraz trójwspółrzędnym
radarem obserwacji okrężnej (kontrolującym całość przestrzeni powietrznej).
Radar został skonstruowany i produkowany jest przez RADWAR. System
celowniczy dział obejmuje kamery tele- i termowizyjne, dalmierz laserowy i
radar śledzący. Wyposażenie to umożliwia skuteczne zwalczanie celów w dzień
i w nocy, niezależnie od warunków atmosferycznych. LOARA jest zdolna trafić
każdy cel w ciągu nie dłużej niż 10 sekund od chwili wykrycia go. System
kierowania ogniem gwarantuje zniszczenie celu już pierwszym strzałem.

      35-milimetrowe armaty wytwarzane są w Hucie Stalowej Wola na podstawie
licencji szwajcarskiej firmy Oerlikon i mają pełny certyfikat pierwotnego
producenta. W Polsce podjęto także seryjną produkcję odpowiedniej amunicji -
odłamkowej i podkalibrowej.

      LOARA dysponuje systemem pomiaru prędkości wylotowej pocisków, dzięki
czemu pokładowy komputer dużej mocy może dokonywać bieżących obliczeń
balistycznych w trakcie strzelania. Liczne testy poligonowe dowiodły
znakomitej skuteczności LOARY w zwalczaniu celów.

      Zdolność manewrową i taktyczną sprawność wozu bojowego LOARA
zwiększają zamontowane w nim systemy nawigacji satelitarnej (GPS) i
bezwładnościowej.

      LOARA powstała w ramach Strategicznego Programu Rządowego *Nowoczesne
Technologie dla Potrzeb Rozwoju Systemu Obrony Przeciwlotniczej Wojsk i
Obiektów, LOARA", który obejmował, oprócz LOARY, także opracowanie
przeciwlotniczej rakiety GROM. Początek prac koncepcyjnych sięga roku 1992,
ale prace realizacyjne ruszyły w 1995 roku po powołaniu konsorcjum ds.
programu LOARA i podpisaniu stosownej umowy konsorcyjnej z CNPEP RADWAR S.A.
jako głównym projektantem, koordynatorem i wykonawcą programu.

      Partnerami programu LOARA były także m.in. BUMAR Łabędy, OBRUM Gliwice
i Zakłady Mechaniczne Mesko.

      Poza zbudowaniem nowego radaru, dzięki programowi LOARA opracowano
szereg innych nowatorskich rozwiązań technicznych, jak algorytmy śledzenia
celów sensorami optycznymi i radiolokacyjnymi oraz całą gamę nowych
elektrycznych silników synchronicznych.

      Na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach
LOARA otrzymała nagrodę GRAND PRIX, przyznaną po raz pierwszy w historii tej
imprezy.

i Grupy BUMAR wskazywali, iż LOARA ma duże szanse na znalezienie zbytu za
granicą, ale niezbędny warunkiem sukcesu eksportowego jest zademonstrowanie
jej walorów w trakcie służby we własnych siłach zbrojnych.

      Jak poinformowano podczas konferencji, w najbliższym czasie wojsko
powinno otrzymać drugi egzemplarz LOARY, a w niedalekiej przyszłości -
kolejne dwa.

      W uroczystości wziął udział wiceminister obrony narodowej Janusz
Zemke. Nowy sprzęt - LOARĘ i dwa wozy towarzyszące - poświęcił biskup polowy
Wojska Polskiego, gen. bryg. Tadeusz Płoski

begin 666 0.dat
K1TE&.#EA`0`!`(#_`,# P ```"'Y! $`````+ `````!``$`0 ("1 $`.P``
`
end


  Pierwsza Loara w wojsku
http://info.onet.pl/1021796,11,item.html

     W Centrum Naukowo-Produkcyjnym Elektroniki Profesjonalnej RADWAR S.A. w
Warszawie przekazano w czwartek wojsku pierwszy egzemplarz samobieżnego
przeciwlotniczego zestawu artyleryjskiego LOARA.

      Według specjalistów pod względem technologicznym jest to obecnie
najbardziej zawansowane tego typu urządzenie na świecie, całkowicie polskiej
konstrukcji i w 90 procentach polskiej produkcji.

      Pierwsza LOARA trafi na wyposażenie 10. Brygady Kawalerii Pancernej w
Świętoszowie. Jej dowódca, gen. bryg. Paweł Lamla odebrał symboliczne
klucze, uruchamiające wyposażenie bojowe pojazdu.

      Pełny zestaw LOARA to sam wóz bojowy z dwoma szybkostrzelnymi działami
przeciwlotniczymi kalibru 35 mm oraz dwa wozy wsparcia logistycznego -
amunicyjny i remontowo-techniczny.

      Wóz bojowy powstał poprzez zabudowanie na podwoziu czołgu T-72
obracalnej opancerzonej wieży z dwoma działami 35 mm oraz trójwspółrzędnym
radarem obserwacji okrężnej (kontrolującym całość przestrzeni powietrznej).
Radar został skonstruowany i produkowany jest przez RADWAR. System
celowniczy dział obejmuje kamery tele- i termowizyjne, dalmierz laserowy i
radar śledzący. Wyposażenie to umożliwia skuteczne zwalczanie celów w dzień
i w nocy, niezależnie od warunków atmosferycznych. LOARA jest zdolna trafić
każdy cel w ciągu nie dłużej niż 10 sekund od chwili wykrycia go. System
kierowania ogniem gwarantuje zniszczenie celu już pierwszym strzałem.

      35-milimetrowe armaty wytwarzane są w Hucie Stalowej Wola na podstawie
licencji szwajcarskiej firmy Oerlikon i mają pełny certyfikat pierwotnego
producenta. W Polsce podjęto także seryjną produkcję odpowiedniej amunicji -
odłamkowej i podkalibrowej.

      LOARA dysponuje systemem pomiaru prędkości wylotowej pocisków, dzięki
czemu pokładowy komputer dużej mocy może dokonywać bieżących obliczeń
balistycznych w trakcie strzelania. Liczne testy poligonowe dowiodły
znakomitej skuteczności LOARY w zwalczaniu celów.

      Zdolność manewrową i taktyczną sprawność wozu bojowego LOARA
zwiększają zamontowane w nim systemy nawigacji satelitarnej (GPS) i
bezwładnościowej.

      LOARA powstała w ramach Strategicznego Programu Rządowego *Nowoczesne
Technologie dla Potrzeb Rozwoju Systemu Obrony Przeciwlotniczej Wojsk i
Obiektów, LOARA", który obejmował, oprócz LOARY, także opracowanie
przeciwlotniczej rakiety GROM. Początek prac koncepcyjnych sięga roku 1992,
ale prace realizacyjne ruszyły w 1995 roku po powołaniu konsorcjum ds.
programu LOARA i podpisaniu stosownej umowy konsorcyjnej z CNPEP RADWAR S.A.
jako głównym projektantem, koordynatorem i wykonawcą programu.

      Partnerami programu LOARA były także m.in. BUMAR Łabędy, OBRUM Gliwice
i Zakłady Mechaniczne Mesko.

      Poza zbudowaniem nowego radaru, dzięki programowi LOARA opracowano
szereg innych nowatorskich rozwiązań technicznych, jak algorytmy śledzenia
celów sensorami optycznymi i radiolokacyjnymi oraz całą gamę nowych
elektrycznych silników synchronicznych.

      Na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach
LOARA otrzymała nagrodę GRAND PRIX, przyznaną po raz pierwszy w historii tej
imprezy.

i Grupy BUMAR wskazywali, iż LOARA ma duże szanse na znalezienie zbytu za
granicą, ale niezbędny warunkiem sukcesu eksportowego jest zademonstrowanie
jej walorów w trakcie służby we własnych siłach zbrojnych.

      Jak poinformowano podczas konferencji, w najbliższym czasie wojsko
powinno otrzymać drugi egzemplarz LOARY, a w niedalekiej przyszłości -
kolejne dwa.

      W uroczystości wziął udział wiceminister obrony narodowej Janusz
Zemke. Nowy sprzęt - LOARĘ i dwa wozy towarzyszące - poświęcił biskup polowy
Wojska Polskiego, gen. bryg. Tadeusz Płoski

begin 666 0.dat
K1TE&.#EA`0`!`(#_`,# P ```"'Y! $`````+ `````!``$`0 ("1 $`.P``
`
endRozumiem że jest to(będzie)nowoczesny system artyleryjski do zwalaczania sił
powietrznych przeciwnika.Tylko czy w dzisiejszych czasach jest to naprawde
dobra koncepcja?Czy nie lepiej było włożyc pieniądze w wersje rakietową
LOARY,a dopiero jako uzupełnienie w system artyleryjski?
Jaki zasięg działania ma radar oraz inne systemy celownicze,no i z jakiej
odległości można zwalczać wrogie statki powietrzne(do jakiej wysokości)?


  Zakończenie programu Szkoła Równych Szans
ZAKOŃCZENIE PROGRAMU SZKOŁA RÓWNYCH SZANS - PYRZYCKA AKADEMIA TURYSTYKI NA ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE
W dniu 17 maja na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyło się uroczyste podsumowanie programu „Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół w województwie zachodniopomorskim”. Najpierw w Sali Księcia Bogusława odbyła się konferencja podsumowująca, w której wzięli udział przedstawiciele szkół uczestniczących w projekcie, pracownicy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Społecznego Towarzystwa Oświatowego i Fundacji Edukacja dla Demokracji, inne osoby zaangażowane w realizację projektu oraz zaproszeni goście. Zespół Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach reprezentowany był przez Dyrektor Wandę Kłodawską, główną księgową Marię Muchorowską i koordynatora projektu Waldemara Pendera. Podczas tego spotkania Dyrektor szkoły Wanda Kłodawska odebrała z rąk Dyrektora Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu certyfikat za wzorową realizację projektu „Pyrzycka Akademia Turystyki – mój wybór, moja przyszłość”.

Następnie na dziedzińcu Zamku odbyła się impreza wystawienniczo - artystyczna, w trakcie której szkoły prezentowały swoje projekty. Dorobek i osiągnięcia Zespołu Szkół Nr 1 w Pyrzycach reprezentowali nasi uczniowie Anna Katarzyna Szymoniak (kl.1a) i Robert Rakowski (kl.1b) pod opieką koordynatora projektu Waldemara Pendera.

Dzień wcześniej czyli 16 maja 2008r projekt Zespołu Szkół Nr 1 w Pyrzycach prezentowany był również przez Waldemara Pendera na konferencji „Szkoła wiejska jako centrum aktywizacji społecznej”, która odbyła się także na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Konferencja adresowana była do osób odpowiedzialnych za politykę oświatową i społeczną, dyrektorów szkół oraz liderów współpracujących ze szkołami instytucji i organizacji społecznych w województwie zachodniopomorskim. Celem konferencji było przedstawienie roli szkoły jako kluczowego partnera w kształtowaniu kultury, aktywności i integracji społecznej w środowisku wiejskim. Na konferencji tej zaprezentowano 4 przykłady najlepiej zrealizowanych projektów w ramach programu „Szkoła Równych Szans”. Wśród nich znalazł się również projekt Zespołu Szkół Nr 1 w Pyrzycach „Pyrzycka Akademia Turystyki” (warto dodać, że w programie uczestniczyło 65 szkół). Projekty te były przedstawiane jako przykładowe sposoby aktywizacji społeczności lokalnych na terenach wiejskich oraz w miastach w których uczy się znaczna część osób pochodzących ze wsi. Jak widać Zespół Szkół Nr 1 w Pyrzycach przyczynia się do znacznej aktywizacji społeczności powiatu pyrzyckiego. Oprócz dobrego wykształcenia nasza szkoła oferuje możliwość rozwijania swoich pasji, zainteresowań oraz kształtowania przyszłej kariery zawodowej.

Waldemar Pender (koordynator projektu)

  Jaskinie polnocnej Florydy - High Springs/Luraville
Hejka

Na Florydzie wykonalismy naszym 2 osobowym zespolem 12 nurkowan w ciagu 6 dni (Robert ponaddto dolozyl jeszcze 5 zostajac dluzej, Ja jeszcze jedno przyjezdzajac do High Springs samochodem z Atlanty,GA w kolejny weekend)

Jaskinie florydy wiekszosci z nas kojarza sie z ciepla i bardzo przejrzysta woda. Czy tak jest w rzeczywistosci? Czy jest to tak przyjazne srodowisko jak moglo by sie wydawac ogladajac zdjecia? Postaram sie napisac kilka zdan komentarza....

Po pierwsze - do nurkowania w dziurach na florydzie wymagane certyfikaty uprawniajace do nurkowania jaskiniowego. Jest to spowodowane m.in. chorobliwym podejsciem do spraw odpowiedzialnosci finansowej i karnej, warunkami ubezpieczycieli, faktem iz wiekszosc jaskin znajduje sie na terenach parkow stanowych/narodowych lub na terenach prywatnych.
Takze nurkom jaskiniowym zalezy na tym zeby nurkowanie tam bylo jak najbardziej bezpieczne - kazdy wypadek to potencjalna mozliwosc ze nurkowanie w danym miejscu zostanie zabronione - osoba posiadajaca certyfikat jaskiniowy daje przynajmniej nadzieje na to ze opanowala techniki ktore pozwola jej przetrwac w tamtym srodowisku.

Po drugie - oplaty w wiekszosci miejsc to oplaty parkowe (istnieje mozliwosc wykupienia karty na rok na parki stanowe - co staje sie oplacalne przy pobycie przekraczajacym 3 dni). Kilka jaskini znajduje sie na terenach bedacych wlasnoscia amerykanskiej organizacji NSS-CDS (National Speleological Society Cave Diving Section) - wtedy wymaganiem jest okazanie certyfikatu jaskiniowego i czlonkostwo w tej organizacji (skladka roczna 30$)

Po trzecie - butle (single, twinset, stage) oraz gazy mozna wypozyczyc w jednym z kilku dzialajacych w okolicy High Springs i Luraville centrow nurkowych

Po czwarte - ad rem - wiekszosc aktualnie wykonywanych nurkowan w rejonie karstu florydy mozna okreslic mianem turystyki jaskiniowej. Systemy sa w duzej mierze wyeksplorowane i skartowane (zmapowane) - pozwala to na wygodne planowanie nurkowania. Lamar Hires (jeden z znanych nurkow jaskinowych, wlasciciel DiveRite) powiedzial ze uporzadkowanie systemu poreczonia, wprowadzenie gold line (wyjasnienie ponizej) oraz w miare jednorodnego systemu markerow w duzym stopniu poprawilo bezpieczenstwo - jednakze tym samym pozbawilo nas dylematow pierwszysch eksploratorow - ktore zalamanie korytarza czy ktora z szczelin wybrac aby dotrzec do celu.

W zdecydowanej wiekszosci z jaskin polozono tzw gold line - poreczowki w zoltym (zazwyczaj) kolorze. Gold (main) line oznacza glowny ciag jaskini. Odchodzace ciag boczne nie sa z nia polaczone a jedynie zaznaczone (o ile sa) podwojnymi markerami kierunkowymi. Chcac wejsc w ciag boczny zakladamy jump - polaczenie miedzy nim a lina glowna.

O skomplikowaniu poszczegolnych systemow moga swiadczyc ich mapy (polecam strone http://www.tampadiving.com/sections/diving/cave_systems.asp i obejrzenie np map Ginnie Spring, Peacock). Nawigacja w nich moze zostac dodatkowo utrudniona/zaburzona przez ...

I tu dochodzimy do sedna... na zdjeciach nie widac tego zazwyczaj.... w jaskiniach florydy mamy do czynienia z pradami ... w koncu sa to zrodla wyrzucajace na zewnatrz krystalicznie czysta wode.... czasem zdarza sie jednak ze woda z rzeki (o odcieniu czerwono brunatnym i widocznosci ok 1m zalewa jaskinie - wtedy prad jest praktycznie niewyczuwalny. Co ciekawe warunki panujace w jaskiniach oddalone od siebie o kilkadziesiat kilometrow a wpadajacych do tej samej rzeki moga byc zupelnie rozne....
Wystepowanie silnych pradow i chec ochrony srodowiska jaskini spowodowaly ze w kilku miejscach zainstalowano grube (fi ~40mm) liny sluzace do poruszania sie pod prad.
Poruszanie sie pod silny prad (okreslany przez lokalersow umiarkowany - moderate) wymaga stalej kontroli oddechu. Wzmozony wysilek fizyczny sprzyja akumulacji CO2 i narkozie azotowej.

Reasumujac - wody zrodel florydy w swojej wiekszosci zapewniaja bajeczna widocznosc i przyjazne cieplo (np. ginnie spring mialo 26oC a SantaFe river do ktorej wpada juz tylko ;)21oC).
Wybierajac sie na floryde dobrze dowiedziec sie jakie warunki aktualnie tam panuja (jaka widocznosc jest w poszczegolnych systemach/zrodlach, temperatura wody, jaki jest stan wody w rzekach oraz jaka jest aktualna sila pradow)

No i mialem napisac slow kilka a wyszlo jak zawsze. W kolejnej wolnej chwili napisze moze jakas dlusza relacje i opublikuje na naszej stronie

Pzdr
Lukasz Lechowicz

  ZP-8-Log-2009 dost. szaf stalowych kl. C, na klucze, na akta
SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
00-909 WARSZAWA 60
ul. W. Oczki 1
tel. (022) 684 11 19, fax. (022) 684 12 03

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2009 r.

ZAWIADOMIENIE
Dot.: postępowania nr ZP- 8-Log-2009 na dostawę szaf stalowych klasy C na akta, szafek stalowych na klucze oraz szafy kartotekowej na akta

Zamawiający – Służba Kontrwywiadu Wojskowego z siedzibą przy ul. Oczki 1 w Warszawie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuje, że do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) od potencjalnych Wykonawców w brzmieniu przytoczonym poniżej.

Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1:
"Czy Jednostka Certyfikująca wydająca Certyfikat potwierdzający zgodność szaf klasy "C" z wymogami zawartymi w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2005r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz.U.05.208.1741) jak i w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie materiałów niejawnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych (Dz.Urz.MON.05.21.203) musi posiadać Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (zgodnie z wymogami Ustawy o Systemie Ocen Zgodności z dnia 30.08.2002r. Dz.U.2002 Nr 166 poz. 1360) czy działać w oparciu o inne przepisy i jeśli inne to jakie?"
Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 1:
Zgodnie z SIWZ, wybrany w toku procedury Wykonawca jest zobowiązany przekazać wraz z dostawą jedynie certyfikaty potwierdzające zgodność szaf stalowych klasy C na akta z Załącznikiem nr 1 – III szafa stalowa kl. C do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz.U.05.208.1741), w związku z §35 Zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego (Dz.Urz. MON 2008.25.320). Wymienione w zdaniu pierwszym certyfikaty muszą być wydane przez odpowiednią jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Pytanie nr 2:
„Proszę o podanie wymiarów skarbczyka, czy ma być on na całą szerokość wewnętrzną szafy czy też na połowę jej szerokości?”
Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 2:
Skarbczyk ma obejmować całą szerokość wewnętrzną szafy.

Pytanie nr 3:
„Szkolenie pracowników ma odbyć się w jednym miejscu czy też w miejscach dostaw, w jednym terminie czy też w odstępie kilku dni?”
Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 3:
Szkolenie 20 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamków szyfrowych szaf stalowych klasy C odbędzie się w Warszawie w siedzibie Zamawiającego, w jednym terminie.

UWAGA:
Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Jednocześnie przypominamy, iż termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2009r. o godz. 9:00.

  Mała ojczyzna.
dziś w Krośnie tak samo czesto gęsto jak w Zielonej Górze słyszy się gorące nawoływania do wyjebania z powierzchni ziemi Gorzowa i okolicznych PeGieeRów.Próbuj....

E... tam. Mogłem wiele razy zmienić miejsce zamieszkania ale jakoś w Gorzowie mi najlepiej. Gdzie nie rzucę beretem poza miasto to wpadnie do jeziora albo rzeki. Dookoła czyste lasy i wszędzie blisko.
HISTORIA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

Dnia 2 lipca 1257 roku margraf Johann I z dynastii askanskiej podpisal dokument,
na mocy ktorego Albreht de Luge upowazniony zostal do zalozenia miasta o nazwie
Landisberch Nova. Polozone ono bylo na terenie Kasztelanii Santockiej,
stanowiacej wiano Konstancji - corki ksiecia Wielkopolskiego Przemysla I,
poslubionej margrabicowi brandenburskiemu Konradowi.
Gorzow byl jednym z pierwszych miast lokowanych nad dolna Warta.
Jego polozenie u ujscia Klodawy (Klodawki) do Warty na skrzyzowaniu wodnych
i ladowych szlakow komunikacyjnych, dawalo dogodne warunki do rozwoju urbanizacji
i powiekszania miasta, ktore rozkwitalo dzieki pracy kupcow i rzemieslnikow.
Gorzow stal sie bardzo waznym osrodkiem handlowym i wytworczym. Obie rzeki przysparzaly
miastu majatku lecz takze powodowaly stale powtarzajace sie powodzie. W swej dlugiej,
ponad 700-letniej historii Gorzow wielokrotnie byl niszczony przez pozary i wojny,
pustoszony przez zarazy. W 1433 r. przezyl oblezenie husytow, w XVII wieku przez
kilkadziesiat lat znosila szwedzka okupacje, utrzymywal wojska rosyjskie w wojnie 7-letniej,
oplacal sie kontrybucja armii Napoleona.
Okres pomiedzy Wiosna Ludow a I wojna swiatowa to dla Gorzowa najlepszy i najspokojniejszy
czas. Miasto rozwijalo sie dynamicznie nie mieszczac sie juz w granicach sredniowiecznych
umocnien. Poza ich murami, na przedmiesciach powstaja liczne fabryki i domy.
Polaczenia drogowe i kolejowe z innymi miastami, a takze rozwoj zeglugi parowej na Warcie
sprzyja zamoznosci miasta, ktore zyskuje opinie stabilnego ekonomicznie.
Landsberg nazywano rowniez miastem parkow i ogrodow.

Najtragiczniejsza z wojen okazala sie II wojna swiatowa. Garnizon niemiecki wycofujac sie do Kostrzyna wysadzil oba mosty a oddzialy Armii Radzieckiej spalily stare miasto.
30 stycznia 1945 roku Landsberg staje sie polskim Gorzowem. Nastepuje ponowny szybki rozwoj miasta. Juz w polowie lat 60-tych mieszkalo tu 50 tys. osob, przekraczajac stan sprzed wojny.
W koncu lat 60-tych Gorzow przezywa drugi w swych dziejach boom budowlany stajac sie miastem sredniej wielkosci. W 1975 r. zostaje stolica wojewodztwa gorzowskiego a w 1979 rodzi sie 100-tysieczna gorzowianka.

Dzis Gorzow Wielkopolski rozciaga sie na powierzchni 77 km2 i liczy okolo 130 tys. mieszkancow.
Po reformie administracyjnej kraju w 1999 r. Gorzow jest siedziba Wojewody i jedna z dwoch stolic nowego wojewodztwa lubuskiego. Dominujacymi galeziami gospodarki sa: przemysl chemiczny, tekstylny, elektroniczny, maszynowy, budowlany, przetworstwa miesnego i produkcji lekow weterynaryjnych.
Wiele z przedsiebiorstw dzialajacych na naszym rynku posiada europejskie certyfikaty jakosci.

Gorzow wspolpracuje z wieloma miastami europejskimi i podejmuje szereg dzialan na rzecz
integracji europejskiej. W 1999 r. zostal otwarty Osrodek Kultury Francuskiej Allianse Francais.
Nasze dzialania zostaly dostrzezone na forum Unii Europejskiej, czego wyrazem bylo uhonorowanie Gorzowa we wrzesniu 1999 r. Dyplomem Rady Europy. Jestesmy rowniez laureatami ubieglorocznego konkursu " Miasto a wymagania Unii Europejskiej" zorganizowanego pod patronatem Komisji Europejskiej.
Wyniki badan potwierdzily nasze duze zaangazowanie i spore osiagniecia w dostosowaniu miasta do europejskich standardow w ochronie srodowiska.

Gorzow jako centrum obszaru stanowiacego "zielone pluca" Polski jest doskonala baza wypadowa na rajdy turystyczne. Okolice Gorzowa pokrywaja jeziora, rzeki, lasy, w tym trzy puszcze, liczne parki narodowe i rezerwaty przyrody. Zaledwie 50 km od miasta znajduje sie najwiekszy w Europie rezerwat nietoperzy, a takze rezerwat ptactwa wodnego. W samym miescie parki stanowia wazny element zieleni i sluza mieszkancom jako miejsce wypoczynku i rekreacji.
Gorzow posiada 12 parkow o powierzchni 128 ha oraz zielence zajmujace powierzchnie okolo 53 ha, ktore okalaja tereny wokol placow, budynkow i narozniki ulic. Wiele tu zabytkow charakteryzujacych sie roznymi stylami architektonicznymi. Po ich zwiedzeniu mozna odpoczac w gorzowskich kawiarenkach, pubach lub zjesc obiad w restauracjach serwujacych m.in. tradycyjna kuchnie polska. Turysta odwiedzajacy dzisiejszy Gorzow z pewnoscia odnajdzie tutaj miejsca o niepowtarzalnym uroku oraz spedzi chwile, ktore zawsze beda wywolywac mile wspomnienia i chec do ponownego odwiedzenia miasta parkow i ogrodow.  [Dolny Śląsk] Inwestycyjny BOOM 2007...
Polanica-Zdrój wygrywa na portalu Związku Polskich Powiatów. Szesnaście gmin z Dolnego Śląska znalazło się wśród wyróżnionych w konkursie Gmina Fair Play.
W ubiegłym tygodniu przedstawiciele miast i gmin odbierali statuetki i certyfikaty podczas gali w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Jak to się robi

Głośne w całej Polsce inwestycje zagraniczne, błyskawicznie rozwijający się Wrocław oraz silna pozycja przemysłu – tak prezentuje się Dolny Śląsk (ma 169 gmin) – jeden z najbardziej gospodarczo rozwiniętych regionów w Polsce.
Choć naszemu województwu nadal sporo brakuje do najbogatszego w skali kraju regionu Mazowsza, to dystans je dzielący zmniejsza się błyskawicznie.
Udział w tworzeniu PKB całej gospodarki narodowej wynosi 7,8 proc. Pod względem poziomu PKB na jednego mieszkańca dolnośląskie plasuje się na czwartym miejscu w kraju (po mazowieckim, śląskim i wielkopolskim).

Jelenia Góra okazała się najlepsza w lokalnej edycji rankingu „Gazety Prawnej” Europejska Gmina Europejskie Miasto. To zasługa w głównej mierze dużej inwestycji ekologicznej. Nasze miasta i gminy lepiej niż te z Polski wschodniej potrafią wykorzystywać środki unijne. Najwięcej trafia ich do Wrocławia, ale warto dostrzec wysiłek innych miast. Współorganizatorem rankingu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Partnerami są Bank Gospodarstwa Krajowego oraz firma doradcza Deloitte.

Brylują w Polsce

Trudno nawet zliczyć, ile nagród, certyfikatów i wyróżnień w ostatnich latach zgarnęła Polanica-Zdrój. Dwukrotnie zajmowała pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu
Związku Powiatów Polskich, a i w tym roku zapewne wygra, bo ma zdecydowaną przewagę. Jako jedyna w kraju zdobyła w ub. roku tytuł Super Gminy. W rankingu „Pulsu Biznesu” – Gmina Przyjazna Inwestorom – była siódma, zbiera też laury w konkursie ekologicznym pod patronatem prezydenta RP Przyjazna Środowisku oraz ministerialne trofea w konkursach Bezpieczna Gmina, była też w Złotej Setce Samorządów. Trudno nawet wyliczyć te wszystkie zaszczyty, bo ich lista jest zbyt długa. Wspomnieć jeszcze trzeba, że jako uzdrowisko jest w czołówce Polski. Obecnie plasuje się na trzecim miejscu za Kołobrzegiem i Krynicą. Gmina prezentuje się wzorowo, a może się poszczycić nie tylko deptakami jak z bajki, ale i nowymi inwestycjami jak szpital czy basen. Przed miesiącem odsłonięto Aleję Gwiazd Koszykówki.
– To zasługa aktywności samorządu i samych mieszkańców –wyjaśnia burmistrz Polanicy Jerzy Terlecki. – Trzeba się umiejętnie pokazywać i bez kompleksów stawać do walki o inwestorów, a obecność w czołówce różnych rankingów tylko pomaga.
Zwracają na to uwagę inwestorzy. Już powstaje nowe SPA na 300 łóżek, przestają straszyć stare budynki FWP, spółka deweloperska Gant zapowiada wybudowanie 320 mieszkań – dodaje burmistrz.

Pomocna strefa

Wysoko w rankingach plasuje się też Bolesławiec. – Szybko zyskujemy, bowiem bardzo pomocne okazało się utworzenie strefy ekonomicznej. Działa ona zaledwie od grudnia 2006, ale dzięki temu rośnie kolejka inwestorów. Na naszą korzyść przemawia bliskość autostrady A4. To poważny atut –mówi Agnieszka Gergont, rzeczniczka urzędu miasta. W rankingach ekonomicznych i prospołecznych wypadamy bardzo dobrze. Stałe podnoszenie poprzeczki bardzo dopinguje – dodaje. Bolesławiec też jest gminą przyjazną środowisku. Ostatnio zdobył nagrodę za iluminację miasta, bo kolej-
nym imponująco oświetlonym obiektem został kamienny wiadukt kolejowy.

Liczy się zaufanie

W rankingu gmin „Rzeczpospolitej” na trzecim miejscu plasuje się Zgorzelec i tak jest od trzech lat. Zawsze w czołówce. Owysokiej pozycji decyduje przede wszystkim fachowe przygotowanie gminy do każdego niemal tematu. – Stworzenie planu zagospo-
darowania przestrzennego i terenów pod inwestycje to podstawy – wylicza Mirosław Kłys, rzecznik gminy. Duże znaczenie ma także dobry kontakt z przyszłymi inwestorami, którym trzeba ułatwić wiele spraw. Nie bez znaczenia jest stabilizacja władzy, co wświatowych standardach bardzo jest cenione. Wójt Kazimierz Janik piastu-
je tę funkcję od 25 lat. Przez ten czas zdobył wystarczająco duże doświadczenie oraz zaufanie. Umiejętność dobrego kontaktu z radą imieszkańcami teraz procentuje – mówi Kłys. Tylko w ubiegłym roku w gminie przybyło tysiąc miejsc pracy, a bezrobocie
kształtuje się na poziomie 4-5 procent.
– Już teraz każdy, kto tylko chce, znajdzie pracę, awpowstającym centrum handlowym, nazywanym zgorzeleckimi Bielanami, zatrudnienie znajdzie kolejne 2 tysiące osób, zapewnia Mirosław Kłys. Na pewno takie centrum będą odwiedzać także sąsiedzi zza miedzy, czyli z Czech i Niemiec. A to jeszcze nie wszystko, bo w Żarskiej Wsi do 2010 roku powstanie Autoport, czyli kompleks dla kierowców z hotelami, stacjami paliw, gastronomią, placami zabaw i basenem. Będzie wybawieniem dla kierowców, a przede wszystkim tirów – zmieści się ich tam aż tysiąc.

Zbigniew Próchniak Nasz Region

  [Wrocław] Riverview apartamenty
Jeszcze jedna wersja tej samej informacji, dotyczącej prac AKME przy Riverview

AKME pod Riverview

Firma AKME zakończyła prace pod budowę prawie 25-metrowego apartamentowca Riverview przy ulicy Sikorskiego we Wrocławiu.

Roboty obejmowały teren ok. 4,3 tysięcy metrów kwadratowych. Specjaliści z AKME prowadzili prace ziemne i rozbiórkowe oraz badania archeologiczno – architektoniczne. Poza tym firma wykonała przełożenie podziemnej instalacji oraz zabezpieczyła ściany wykopu ściankami szczelnymi typu Larsen. – To metoda polegająca na umieszczeniu w ziemi stalowych profili za pomocą specjalistycznego sprzętu. Najczęściej wykorzystuje się ją do zabezpieczania ścian wykopów archeologicznych i budowlanych – wyjaśnia Andrzej Poddębniak z firmy AKME. - W czasie robót przy ulicy Sikorskiego zastosowaliśmy metodę mieszaną - część profili była wciskana przy pomocy prasy hydraulicznej, a do części zastosowano wibrator nierezonansowy - dodaje.

W czasie prac archeolodzy natknęli się na ślady osadnictwa z XIII i XIV wieku. - Odkopane przez nas fragmenty naczyń pochodzą z okresu wczesnego średniowiecza. Prawdopodobnie ten teren zamieszkany był przez osadę służebną, która leżała poza granicami miasta, ale ponieważ ziemia była często zalewana przez wodę, nie natknęliśmy się na budynki użyteczności publicznej – mówi Andrzej Wiśniewski, archeolog z firmy AKME. Jednak na obszarze, gdzie prowadzone były badania archeologiczne, udało się znaleźć pozostałości po placach i budynkach fabryczno – magazynowych oraz przeładowani towarów z XIX
i początków XX wieku.

Inwestorem Riverview jest irlandzka firma Pathway Plaza. W skład budowanego kompleksu wejdzie budynek mieszkalno – usługowy oraz nadrzeczna promenada połączona z deptakiem, otoczonym kawiarenkami, restauracjami i sklepami. Autorem projektu jest Pracownia Architektoniczna Maćków z Wrocławia. - Inwestycja powstanie w dawnej portowej dzielnicy Wrocławia. Dzięki niej Przedmieście Mikołajskie odzyska swój dawny blask. Jako wrocławskiej firmie szczególnie nam zależy na rozwoju i wyglądzie miasta – mówi Zdzisław Wiśniewski, właściciel firmy AKME.

To kolejna inwestycja z udziałem AKME na terenie Wrocławia. Firma uczestniczyła już w podobnych przedsięwzięciach. Prowadziła prace przy budowie m.in.
- obiektu hotelowo – apartamentowego przy ulicy Menniczej dla firmy WINGS Sp. z o.o.
- budynku biurowo – usługowo – mieszkalnego przy ulicy Oławskiej CEE Centrum dla CEE Centrum
- budynku biurowo – usługowo – mieszkalnego Justin Centre przy ulicy Krawieckiej dla SJM Development
- centrum Handlowego CH Renoma przy placu Czystym dla DTC REAL ESTATE S.A.
- budynku biurowo – usługowo – mieszkalnego Ogrody Grabiszyńskie przy skrzyżowaniu ulic gen. J. Hallera i Grabiszyńskiej na zlecenie STELLAR POLSKA Sp. z o.o.
- budynku biurowo – handlowo – usługowo – mieszkaniowego przy placu Bema dla GHELAMCO POLAND Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje

AKME to największa w Polsce firma prowadzącą prace archeologiczno-budowlane. Od samego początku jest związana z Wrocławiem pracując przy realizacji najważniejszych inwestycji. Początkowo koncentrowała się na prowadzeniu prac archeologicznych. Dzisiaj oferta firmy jest znacznie szersza - AKME oferuje unikatowe połączenie prac archeologicznych, ziemnych i budowlanych. Specjalizuje się w prowadzeniu procesów inwestycyjnych na terenach staromiejskich objętych ochroną konserwatorską.
O dorobku AKME świadczy ogromna liczba zrealizowanych inwestycji. Firma prowadziła prace m.in. przy budowie Rezydencji Tumskiej, Galerii Magnolia, Justin Centre, Ogrodów Grabiszyńskich i Centrum Handlowego Renoma. Aktualnie realizuje badania archeologiczne na Placu Wolności we Wrocławiu przy budowie Narodowego Forum Muzyki.
W 2004 roku firma otrzymała Certyfikat ISO 9001:2000. W 2007 roku została uhonorowana tytułem Orła Polskiego Budownictwa. Jest też laureatem Godła Teraz Polska, Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego, Gazeli Biznesu, Certyfikatu Przedsiębiorstwa Fair Play i Lidera Rynku. Należy do Business Centre Club.

2008-02-26 Zródło: Profit Communications/ budnet.pl

  Stadion
Jeszcze text z Kuriera:
Projektować‡ z gÅ‚owć…
EURO 2012 to dla Lublina szansa na nowoczesny stadion. Pamić™tajmy, że do takich inwestycji trzeba mieć‡ wyobraźnić™. Stadion swoje funkcje musi speÅ‚niać‡ nie tylko za pić™ć‡ czy dziesić™ć‡ lat. Obecnie takie obiekty to prawdziwe centra zarówno sportowe, jak i handlowe. Jeżeli to przegapimy, to po mistrzostwach Europy okaże sić™, że pozostanie jedynie boisko otoczone piramidć… betonu – to jedna z sugestii, jakie z ust Adama Olkowicza, czÅ‚onka zarzć…du PZPN, usÅ‚yszeli wczoraj w ratuszu przedstawiciele miasta.

Jednć… z szans pozostaje możliwoÅ›ć‡ goszczenia w naszym regionie jednego z finalistów turnieju. O prawa takie stara sić™ NaÅ‚ć™czów, a konkretnie znane w caÅ‚ej Polsce uzdrowisko. Zdaniem PZPN, speÅ‚nia ono wstć™pne wymogi pobytu reprezentacji piÅ‚karskiej. Do peÅ‚ni szczć™Å›cia potrzeba jednak trzech boisk (w tym jednego ze sztucznć… nawierzchnić…) i poszerzenia oferty noclegowej dla kibiców. Tu z pomocć… może przyjÅ›ć‡ Lublin. Dodatkowo w stolicy regionu, już na nowym stadionie, można by byÅ‚o organizować‡ treningi i mecze sparingowe, już z udziaÅ‚em publicznoÅ›ci.
Sukces nie przyjdzie jednak Å‚atwo. ZÅ‚udzeÅ‼ co do tego nie pozostawia Adam Olkowicz, czÅ‚onek komitetu organizacyjnego EURO 2012 z ramienia PZPN. – Przy caÅ‚ej mojej życzliwoÅ›ci dla Lublina i regionu, zdać‡ sobie trzeba sprawć™ z jednego. Konkurencja jest silna. PZPN planuje wskazanie minimum szesnastu oÅ›rodków, w których goÅ›cić‡ bć™dć… reprezentacje narodowe. W 2012 roku przyjedzie ich do Polski tylko osiem. Już to samo wskazuje, że nie bć™dzie Å‚atwo. Niemniej ich pobyt tutaj może sić™ okazać‡ prawdziwć… żyÅ‚ć… zÅ‚ota – dodaje Olkowicz.
Futbolem, podobnie jak turystykć…, rzć…dzi ekonomia, dlatego wczoraj w lubelskim ratuszu zorganizowano spotkanie, które miaÅ‚o rozwiać‡ wszystkie wć…tpliwoÅ›ci i pomóc w przygotowaniach. W jednym miejscu spotkali sić™ wszyscy odpowiedzialni za sportowy, kulturalny i turystyczny wizerunek Lublina. Uzgodniono, że wkrótce powstać‡ ma specjalny 5-osobowy sztab, który zajmie sić™ przygotowaniami do EURO 2012. Dyskutowano też nie tylko o planach, ale i potrzebnych inwestycjach, szczególnie sportowych. Tu na pierwszy plan wysunć…Å‚ sić™ projekt nowego stadionu przy Alejach Zygmuntowskich. – Zdajemy sobie sprawć™, że bez tego typu obiektu nasza oferta bć™dzie uboższa i przejdzie bez echa. WedÅ‚ug zaÅ‚ożeÅ‼ stadion powinien być‡ gotowy do roku 2010 – przyznaÅ‚ WÅ‚odzimierz Wysocki, wiceprezydent Lublina.
Miejskich urzć™dników czekaÅ‚ jednak zimny prysznic. Okazuje sić™, że nowa inwestycja jeszcze przed jej uruchomieniem może być‡ skazana na niepowodzenie. W 2010 roku UEFA wprowadzi specjalny system certyfikacji. Wtedy o jakoÅ›ci stadionów decydować‡ bć™dć… przyznane przez federacjć™ ,,gwiazdki”. – Z planów, jakie widziaÅ‚em, ich iloÅ›ć‡ dla stadionu piÅ‚karskiego w Lublinie nie bć™dzie duża. Preferowane sć… obiekty jednofunkcyjne, kompleksy, gdzie do dyspozycji jest nie tylko pÅ‚yta stadionu i trybuny, ale również klubowe muzea, sklepy, siedziby banków i salonów odnowy biologicznej, restauracje, podziemne parkingi (z ponad tysić…cem miejsc parkingowych). To prawdziwe centra, których życie toczy sić™ przez 24 godziny na dobć™. To pozwala, tak jak w przypadku stadionu Sportingu Lizbona, na osić…gnić™cie stopy zwrotu inwestycji do nawet trzynastu procent w skali roku. Po siedmiu latach taki obiekt zwraca sić™ w caÅ‚oÅ›ci – koÅ‼czy Olkowicz. SAD

  Konkurs o certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologiczn
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ogłosiła konkurs dla szkół, które pragną się ubiegać o miano Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej (LCAE) i o międzynarodowe certyfikaty „Zielonej Flagi”. Wyróżnienia te są przyznawane szkołom, które w szczególny sposób aktywnie realizują działania związane z ochroną środowiska w najbliższym otoczeniu. W ramach niniejszego konkursu zostanie przyznanych pięć tytułów LCAE i jeden certyfikat „Zielona Flaga”. Zgłoszenia do 10 maja 2007.

Miano Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej otrzymają szkoły, które w szczególny sposób pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców oraz przez przykład i działanie tworzą aktywne środowisko wychowawcze dla młodzieży. Tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej jest pierwszym stopniem do certyfikacji szkół międzynarodowym certyfikatem „Zielona Flaga”.
„Zielona Flaga” jest tytułem, które nadawane jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco – Schools (www.eco-schools.org). Program Eco-Schools realizowany jest od 1994 roku, jak na razie uczestniczy w nim ok. 15.000 szkół w 44 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Do tej pory prawie 4.500 szkół uzyskało wyróżnienie – Zieloną Flagę.

Szkoły, które chcą ubiegać się o tytuł LCAE i Wyróżnienie „Zieloną Flagę” proszone są o przesłanie wypełnionego formularza, który w wersji elektronicznej znajda Państwo na naszej stronie internetowej www.ekoszkola.pl do dnia 10 maja 2007. Formularz wraz z załącznikami prosimy o przesłanie pocztą lub w formie elektronicznej (zdjęcie i inne załączniki musza być zeskanowane lub w wersji elektronicznej) na adres Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, ul. Bracka 6/6, 31-005 Kraków, e-mail: malgorzata.luszczek@epce.org.pl.

Wyróżnione szkoły poza prestiżowymi tytułami Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej i „Zielonej Flagi” zdobędą również atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród dobędzie się na ogólnopolskiej konferencji 4 czerwca 2007 w Warszawie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planujemy, że konkurs ten będzie organizowany rok rocznie we wrześniu. Niniejszy konkurs jest pierwszym i pilotażowym przedsięwzięciem tego typu koordynowanym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w ramach Programu Szkoły dla Ekorozwoju pod patronatem Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Edukacji Narodowej Dlatego formularz zgłoszeniowy mogą Państwo traktować, jako materiał wyjściowy do rozważań i mogą Państwo go rozwijać i dostosowywać do własnych potrzeb.

Więcej informacji na stronie www.ekoszkola.pl.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
ul. Bracka 6/6, Kraków
tel.: (12) 422-50-88, faks: (12) 429-47-25
www: http://ekoszkola.pol

  Centrum - zapisy/kursy - informacje
Można już zdobywać wiedzę w Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach, które zostało utworzone w naszej gminie. Dzięki wsparciu ze środków unijnych można zdobywać wiedzę przez Internet. Jeśli ktoś nie posiada komputera to nic nie szkodzi. W budynku biblioteki publicznej w Złotej utworzona została siedziba Centrum wyposażona w niezbędny sprzęt z podłączeniem do sieci Internet.

Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach w Złotej (CKNONW) powstało w ramach ogólnopolskiego projektu, który ma na celu stworzenie na terenie całego kraju sieci 379 współpracujących ze sobą Centrów. Nadzór nad projektem sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a finansowany jest on ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

DSC_0281.JPG

Idea Centrum to promowanie kształcenia przez całe życie poprzez zwiększenie dostępu do wiedzy na wszystkich poziomach kształcenia.

CKNONW w Złotej dysponuje :
1. Sprzętem komputerowym wraz z oprogramowaniem oraz niezbędnym sprzętem biurowym:
- 9 komputerów stacjonarnych z dostępem do Internetu;
- 1 notebook z możliwością wypożyczenia osobom niepełnosprawnym;
- drukarka;
- telefax;
2. Bezpłatnym dostępem do wysokiej jakości szkoleń e-learningowych
3. Bezpłatnym dostępem do Internetu.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś aktywnie uczestniczyć w szkoleniach. Wychodząc na przeciw Twoim potrzebom, Centrum zapewni Ci możliwość wypożyczenia laptopa.

W ramach swojej prowadził bezpłatne szkolenia e- learningowe. W ofercie znajdują się następujące kursy:

1. Język polski

2. Matematyka

3. Historia

4. Chemia

5. Geografia

6. Biologia

7. Fizyka

8. Zarządzanie kadrami (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)

9. Ocena pracowników (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)

10. Planowanie potrzeb (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)

11. System motywacyjny (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)

12. Rekrutacja (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)

13. Ścieżki kariery (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)

14. Język angielski

15. Podstawy technik komputerowych

16. Użytkowanie komputerów

17. Przetwarzanie tekstów

18. Arkusze kalkulacyjne

19. Bazy danych

20. Grafika menedżerska i prezentacyjna

21. Usługi w sieciach informatycznych

22. Opiekunka dziecięca domowa

23. Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych

Do końca czerwca zostaną uruchomione następujące kursy:

1. Język niemiecki

2. Opiekun osób starszych

3. Administracja systemami komputerowymi

4. Agent ubezpieczeniowy

5. Asystent bankowości

6. Broker ubezpieczeniowy

7. Grafik komputerowy

8. Handlowiec

9. Księgowość

10. Organizator agrobiznesu

11. Pracownik administracyjny

12. BHP

13. Bezpieczeństwo systemów informatycznych

14. Ochrona danych osobowych

15. Prawo zamówień publicznych

16. Edukacja zdalna – szkolenia tworzone w systemie e-learning, blended learning

17. Przedstawiciel handlowy

18. Sprzedawca

19. Telemarketer

20. Zarządzanie projektami

21. Zawody przyszłości - nowe formy zatrudnienia

22. Jak zdobyć i utrzymać pracę

23. Kariera – decyduję, planuję, działam

24. Zostań e-pr@cownikiem

25. Oczekiwania pracodawców – autoprezentacja

26. Poradnictwo zawodowe – wsparcie dla Twojego sukcesu

27. A może samozatrudnienie?

Każdy uczestnik, który zakończy szkolenie uzyska certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę w danej dziedzinie.

Z kursów można korzystać na miejscu lub za pośrednictwem komputera domowego - nie jest wymagane codzienne zgłaszanie się do siedziby Centrum.

Centrum w Złotej mieści się w budynku Gminnej Bibliotece Publicznej i czynne jest w godzinach:

poniedziałki 12:00 – 19:00
wtorki 8:00 – 16:00
środy 10:00 – 18:00
czwartki 8:00 – 16:00
piątki 11:00 – 20:00

Szczegółowych informacji udzielają Julita Smaczyńska (opiekun centrum) – tel. 041 356 16 19 oraz Paweł Bochniak (opiekun projektu z ramienia Urzędu Gminy) – tel. 041 356 16 33 wew. 22. Pisać można również pod adresem e-mail: redakcja (at) chroberz.info.

Zobacz fil promocyjny w zakładce "Video" naszego Portalu [Oglądaj]

Więcej dowiecie się na specjalnie uruchomionej przez nas stronie: www.edukacja.gminazlota.pl

  Czwarta trybuna na Pogoni
Sztuczna trawa przyszłością futbolu

To ostatnia taka zła zima w polskiej lidze? Od przyszłego sezonu przepisy UEFA pozwalają grać na sztucznej trawie. Na boisku za 1,5 mln zł piłka toczy się na i odbija jak na trawie naturalnej, wydaje nawet podobny dźwięk. Tylko nie pachnie. Na razie.

Wisła Kraków, Groclin Grodzisk i Legia zafundowały sobie podgrzewane płyty. Podobne plany ma Amica Wronki, ale na ten luksus stać tylko najbogatszych. Cała operacja - łącznie z niezbędną wymianą murawy -kosztuje około trzech milionów złotych.

Ale może być taniej, jeśli kluby zaczną myśleć perspektywicznie. W listopadzie Europejska Unia Piłkarska (UEFA) zgodziła się, by od sezonu 2005/2006 mecze - nawet Ligi Mistrzów i reprezentacji narodowych - rozgrywać na sztucznej nawierzchni. Za metr kwadratowy sztucznej murawy trzeba zapłacić w Polsce (łącznie z montażem) około 200 złotych. Pełnowymiarowe boisko, np. o wymiarach 100 x 70 m, to koszt około 1,54 mln złotych.

- Różnica polega na tym, że w porównaniu z naturalną sztuczna trawa jest niemal niezniszczalna - mówi Wojciech Jagoda, konsultant sportowy w Polsce czołowego producenta europejskiego. - Kto się chce przekonać, niech jedzie do Clairefontaine [francuskie centrum treningowe - red.]. Tamtejsze boisko ma osiem lat i jest jak nowe. Poza tym na zwykłej trawie można pograć najwyżej 300 godzin rocznie, a na syntetycznej - dziesięć godzin dziennie. Moim zdaniem to rewolucja i przyszłość wszystkich małych klubów. Wystarczy jedno boisko w mieście, by na okrągło grać i trenować. Nie trzeba nawet podgrzewać płyty. Sztuczna trawa znosi temperaturę od -30 do +50 stopni - dodaje Jagoda.

Zima zła

Zimowa przerwa to jeden z bolesnych problemów naszego futbolu. Rundę jesienną rodzimi ligowcy skończyli w listopadzie, a na boiska wrócą w następny weekend, czyli po 111 dniach! W nieoficjalnej klasyfikacji najdłuższych ferii zimowych Polska wyprzedza Danię (105 dni), Słowację (102) i Węgry (97). Inni odpoczywają znacznie krócej.

Groclin wygrywał niedawno jesienią w pucharach z Herthą Berlin i Manchesterem City, by po zimowej bezczynności nie podjąć walki z Bordeaux. Wisła demolowała Parmę i Schalke, by po kilku miesiącach ulec Lazio. Reprezentacja wiosną też cienko przędzie.

Nie dość, że piłkarze leniuchują w nieskończoność, to jeszcze pogoda uniemożliwia wznowienie rozgrywek na czas. Ze względu na śnieg i mróz odwołano właśnie mecze Pucharu Polski, a ponieważ meteorologowie przewidują, że zima potrwa do końca marca, zanosi się na więcej zmian w terminarzu.

Cała Europa

Sztucznego boiska opatentować nie można, ale jest europejski patent na konkretny wyrób o parametrach akceptowanych przez UEFA: rolka nawierzchni składa się z warstwy wypełnionej kwarcem piaskowym (ok. 10 mm), granulatu gumy (ok. 40 mm), z którego wystają włókna sztuczne o długości od kilku do kilkunastu milimetrów. Listę produktów, które przeszły testy w laboratorium i uzyskały certyfikat UEFA, można znaleźć na jej internetowej witrynie pod adresem www.uefa.com/newsfiles/131426.pdf.

- Najważniejsze, że zawodowi piłkarze nie czują żadnej różnicy - zapewnia Jagoda. - Piłka zachowuje się identycznie jak na trawie naturalnej. UEFA co prawda na razie nie chce zgodzić się na precedens, by podczas mistrzostw Europy grać na sztucznym boisku w Salzburgu, ale wcześniej czy później wszyscy się do nowej technologii przekonają. Do niedawna nasze boiska były "nieme". Najnowszy produkt - Prestige XT - wydaje już dźwięki zbliżone do naturalnych. Brakuje jeszcze tylko zapachu, ale prace trwają - kończy Jagoda.

Jego firma sprzedała już siedem mln kwadratowych syntetycznej murawy, czyli ponad 1000 boisk. Z tego 400 do Francji, gdzie kupili je niemal wszyscy pierwszoligowcy. Trenują na nich także w Barcelonie i PSV Eindhoven. W Polsce najnowocześniejszy obiekt tego typu to boczne boisko przy chorzowskim Stadionie Śląskim. Wkrótce na sztucznych nawierzchniach będzie grała cała Europa - na San Siro położyć ją chcą AC Milan i Inter Mediolan.

Słowacja preferuje sztuczne

Trener Groclinu Duszan Radolsky już rok temu podkreślał, że na Słowacji podgrzewane murawy są rzadkością: - W mojej ojczyźnie na 10-zespołową ekstraklasę pięć albo sześć klubów ma do dyspozycji pełnowymiarowe boiska ze sztuczną trawą. Na razie służą one do treningów, ale już wkrótce będzie można rozgrywać na nich oficjalne mecze. Słyszałem, że na mundialu w Afryce w 2010 r. mecze będą odbywać się właśnie na takich boiskach.
Gazeta Wyborcza

  Pomoc dla rodzin misjonarzy.
Korpus będzie pomagał rodzinom oficerów jadących do Afganistanu
PAP
2006-12-02, ostatnia aktualizacja 2006-12-02 18:23
Wielonarodowy Korpus Północny-Wschód, którego sztab mieści się w Szczecinie, będzie pomagał rodzinom żołnierzy wyjeżdżających do Afganistanu. W tym celu powołano Centrum Opieki nad Rodzinami oficerów i podoficerów, które w sobotę w Szczecinie zainaugurowało swoją działalność.
"Centrum zostało powołane po to, by można było zaopiekować się rodzinami żołnierzy przebywających w Afganistanie i pomóc im w różnych życiowych sytuacjach, np. gdy zdarzy się stłuczka samochodowa lub w domu pęknie rurań - wyjaśnił PAP oficer prasowy WKPW kmdr Artur Bilski.

Żony oficerów będą mogły wtedy zadzwonić pod odpowiedni numer telefonu, czynny niemal przez całą dobę. Informacje będą udzielane w ich językach ojczystych. Jak zaznaczył Bilski jest to istotne zwłaszcza dla rodzin obcokrajowców, których żony często nie mówią po polsku i miałyby problem np. z wezwaniem hydraulika czy lekarza.

W specjalnie przygotowanych na terenie jednostki pomieszczeniach rodziny będą miały do swojej dyspozycji komputery z łączami internetowymi i kamerami, dzięki czemu możliwe będą rozmowy z żołnierzami przebywającymi w Afganistanie. Dla dzieci urządzono w sztabie Korpusu salę zabaw. Rodziny otrzymają też specjalnie opracowane książeczki, w których znajdą np. najbardziej potrzebne numery telefonów alarmowych.

"Takie Centrum Opieki nad Rodzinami to nowość w Polsce. W krajach takich, jak Dania czy Niemcy, jest to standard" - powiedział Bilski.

W sobotę na inaugurację działalności Centrum do sztabu Korpusu przybyły całe rodziny. "Zaprosiliśmy je po to, by zapoznały się z zasadami funkcjonowania Centrum, jego lokalizacją, by wypełniły też m.in. formularze ze swoimi danymi" - wyjaśnił oficer prasowy.

Planuje się, że z dowództwa WKPW wyjedzie na misję afgańską 164 żołnierzy, w tym znajdzie się prawie 70 Polaków. Wyjazd przewidywany jest na koniec stycznia 2007 roku.

W skład Korpusu wchodzą trzy narodowe jednostki wojskowe: niemiecka 14. Dywizja Grenadierów Pancernych z Neubrandenburga (19 tys. żołnierzy), polska 12. Dywizja Zmechanizowana ze Szczecina (12 tys. żołnierzy) i duńska Jutlandzka Dywizja Zmechanizowana z Fredericji (18 tys. żołnierzy). Jednostki te na co dzień stacjonują w macierzystych jednostkach i podlegają narodowemu dowództwu; o ich użyciu w razie wojny decydują szefowie resortów obrony oraz dowództw wojsk lądowych z Polski, Danii i Niemiec.

Obecnie w dowództwie WKPW służy kilkunastu Słowaków oraz po kilku żołnierzy reprezentujących Czechy, Estonię, Litwę i Łotwę. Od niedawna jest tam też jeden Amerykanin.

Korpus, który działa od 1999 r., jest częścią sił NATO, a jego pełną gotowość operacyjną potwierdziło przyjęcie przez Sojusz w lutym tego roku odpowiedniego certyfikatu. W czasie pokoju działa tylko sztab Korpusu; finansują go solidarnie armie Polski, Niemiec i Danii.

Obecnie korpusem dowodzi niemiecki generał dywizji Egon Ramms, jego zastępcą jest Duńczyk, generał brygady Jan Brun Andersen, a szefem sztabu jest Polak, generał brygady Henryk Skarżyński. Stanowiska te obsadzane są przez poszczególne państwa rotacyjnie.

WKPW przeznaczony jest do wypełniania zadań wynikających z art. V Traktatu Waszyngtońskiego, mówiącego o wspólnej obronie w razie agresji, może też brać udział w operacjach usuwania skutków katastrof. Sztab jest przygotowany do udziału w operacjach reagowania kryzysowego i misjach pokojowych.

W misję pokojową w Afganistanie międzynarodowe siły wojskowe zaangażowały się po atakach terrorystycznych na USA 11 września 2001 roku.


http://wiadomosci.gazeta....00,3769151.html

No tak jak jada zolnierze z Korpusu (Niemcy, Dunczycy) to sie ich zonom zapewnia pomoc, jak tylko Polacy do Iraku lub do Afganistanu wczesniej, to zony slysza, ze maz sam po dolary tam pojechal

  Żołnierze wracający z Iraku boją się o zdrowie
Za Wirtualną Polską


Żołnierze z północnej Polski, którzy powrócili z Iraku obawiają się, że mogą być nosicielami chorób tropikalnych, szczególnie ambeozy. Twierdzą, że wojsko nie zapewnia im badań m.in. na wykrycie ameby. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Jerzy Szmajdziński zapowiada, że zainteresuje się sprawą.

PAP dotarła do żołnierzy, obawiających się o swoje zdrowie. Twierdzą, że bezpośrednio po ich powrocie do kraju nie zapewniono im szybkich, kompleksowych badań na obecność ameby, wywołującej amebozę.

Jeden z nich mówi anonimowo, że w warszawskiej komisji lekarskiej, do której trafił po przyjeździe w związku z koniecznością otrzymania certyfikatu zdrowia m.in. prześwietlono mu klatkę piersiową, zbadano krew. Dodaje, że miał kontakt także m.in. z dentystą, chirurgiem i psychologiem.

Natomiast, jeśli chodzi o badania dermatologiczne i na posiew kału (m.in. na wykrycie ameby) powiedziano mi, że mam je zrobić we własnym zakresie "na mieście" i dostarczyć wyniki. Wychodzi na to, że byliśmy na jakiejś wycieczce krajoznawczej, gdzie w dodatku zarobiliśmy i sami powinniśmy orientować się, co nam grozi i jeszcze za badania płacić - dodaje.

Drugi z żołnierzy, który jeszcze badań posiewowych kału nie przeprowadził relacjonuje, że na szkoleniach przed wyjazdem mówiono o różnych zagrożeniach zdrowotnych m.in. o amebie, powszechnej w Iraku.

Dodaje, że po przylocie do Polski nie przechodził żadnej kwarantanny, a jedynie wywiad lekarski. Pytano go m.in. o kontakty z ludnością iracką. Jego zdaniem już na podstawie takiej informacji można by było określić zakres badań, jakie powinien natychmiastowo przejść.

Nikt niczego nie wiedział - gdzie, kiedy i jak się badać. Ja i koledzy wróciliśmy z wojny i okazało się, że musimy robić takie badania na własną rękę. To jest dla nas szokiem. Nie dba się o nasze zdrowie! - twierdzi.

Żołnierze kontaktują się obecnie ze swoimi kolegami, z którymi byli w Iraku, by sprawdzić, czy mają takie same kłopoty z przeprowadzeniem badań.

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Jerzy Szmajdziński, który dowiedział się o problemie wojskowych stwierdził, że sprawę traktuje jako incydentalną z koniecznością natychmiastowego jej wyjaśnienia.

Doktor Andrzej Kotłowski z Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, pytany, czy żołnierze przebywający ok. miesiąca w Polsce muszą obawiać się amebozy stwierdził, że jest niewielkie prawdopodobieństwo jej wystąpienia.

Nie można tego wykluczyć. To jest mały procent przypadków, ale taka możliwość istnieje. Dlatego badanie kontrolne jest zawsze wskazane jeśli przyjeżdża się ze stref endemicznych - dodał.

Ameboza to choroba występująca głównie w krajach tropikalnych, wywoływana przez pierwotniaka, pełzaka czerwonki. Najczęstszymi objawami amebozy są zaburzenia przewodu pokarmowego (biegunka, bóle brzucha, gorączka); przebieg bywa często bezobjawowy. Zakażenie następuje drogą pokarmową. Szczególnie niebezpieczne są warzywa i jarzyny nawożone ludzkimi fekaliami.

Na początku 2004 r. amebozę odkryto u żołnierza z jednostki w Kobylance spod Szczecina. (sm)


  Pierwsza Loara dla wojska
Po długich latach prób i niepewności co do losu strategicznego programu Loara ,wojsko otrzymuje wreszcie pierwszy zestaw.
Pozostaje jednak pytanie ,na ile wozów może pozwolić sonie nasza armia
Pierwsze dostawy będą raczej symboliczne ,choć dobre i to w kontekście ewentualnego eksportu,bo nie ma szans na sprzedanie produktu którego nie kupuje własne wojsko.
Miejmy nadzieję że Przeciwlotnicy bedą zadowoleni z nowego orężaZa Onetem

Wojsko otrzymało pierwszy zestaw przeciwlotniczy Loara

W Centrum Naukowo-Produkcyjnym Elektroniki Profesjonalnej RADWAR S.A. w Warszawie przekazano w czwartek wojsku pierwszy egzemplarz samobieżnego przeciwlotniczego zestawu artyleryjskiego LOARA.

Według specjalistów pod względem technologicznym jest to obecnie najbardziej zawansowane tego typu urządzenie na świecie, całkowicie polskiej konstrukcji i w 90 procentach polskiej produkcji.

Pierwsza LOARA trafi na wyposażenie 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Jej dowódca, gen. bryg. Paweł Lamla odebrał symboliczne klucze, uruchamiające wyposażenie bojowe pojazdu.

Pełny zestaw LOARA to sam wóz bojowy z dwoma szybkostrzelnymi działami przeciwlotniczymi kalibru 35 mm oraz dwa wozy wsparcia logistycznego - amunicyjny i remontowo-techniczny.

Wóz bojowy powstał poprzez zabudowanie na podwoziu czołgu T-72 obracalnej opancerzonej wieży z dwoma działami 35 mm oraz trójwspółrzędnym radarem obserwacji okrężnej (kontrolującym całość przestrzeni powietrznej). Radar został skonstruowany i produkowany jest przez RADWAR. System celowniczy dział obejmuje kamery tele- i termowizyjne, dalmierz laserowy i radar śledzący. Wyposażenie to umożliwia skuteczne zwalczanie celów w dzień i w nocy, niezależnie od warunków atmosferycznych. LOARA jest zdolna trafić każdy cel w ciągu nie dłużej niż 10 sekund od chwili wykrycia go. System kierowania ogniem gwarantuje zniszczenie celu już pierwszym strzałem.

35-milimetrowe armaty wytwarzane są w Hucie Stalowej Wola na podstawie licencji szwajcarskiej firmy Oerlikon i mają pełny certyfikat pierwotnego producenta. W Polsce podjęto także seryjną produkcję odpowiedniej amunicji - odłamkowej i podkalibrowej.

LOARA dysponuje systemem pomiaru prędkości wylotowej pocisków, dzięki czemu pokładowy komputer dużej mocy może dokonywać bieżących obliczeń balistycznych w trakcie strzelania. Liczne testy poligonowe dowiodły znakomitej skuteczności LOARY w zwalczaniu celów.

Zdolność manewrową i taktyczną sprawność wozu bojowego LOARA zwiększają zamontowane w nim systemy nawigacji satelitarnej (GPS) i bezwładnościowej.

LOARA powstała w ramach Strategicznego Programu Rządowego *Nowoczesne Technologie dla Potrzeb Rozwoju Systemu Obrony Przeciwlotniczej Wojsk i Obiektów, LOARA", który obejmował, oprócz LOARY, także opracowanie przeciwlotniczej rakiety GROM. Początek prac koncepcyjnych sięga roku 1992, ale prace realizacyjne ruszyły w 1995 roku po powołaniu konsorcjum ds. programu LOARA i podpisaniu stosownej umowy konsorcyjnej z CNPEP RADWAR S.A. jako głównym projektantem, koordynatorem i wykonawcą programu.

Partnerami programu LOARA były także m.in. BUMAR Łabędy, OBRUM Gliwice i Zakłady Mechaniczne Mesko.

Poza zbudowaniem nowego radaru, dzięki programowi LOARA opracowano szereg innych nowatorskich rozwiązań technicznych, jak algorytmy śledzenia celów sensorami optycznymi i radiolokacyjnymi oraz całą gamę nowych elektrycznych silników synchronicznych.

Na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach LOARA otrzymała nagrodę GRAND PRIX, przyznaną po raz pierwszy w historii tej imprezy.

W trakcie konferencji prasowej przedstawiciele MON, Sztabu Generalnego i Grupy BUMAR wskazywali, iż LOARA ma duże szanse na znalezienie zbytu za granicą, ale niezbędny warunkiem sukcesu eksportowego jest zademonstrowanie jej walorów w trakcie służby we własnych siłach zbrojnych.

Jak poinformowano podczas konferencji, w najbliższym czasie wojsko powinno otrzymać drugi egzemplarz LOARY, a w niedalekiej przyszłości - kolejne dwa.

W uroczystości wziął udział wiceminister obrony narodowej Janusz Zemke. Nowy sprzęt - LOARĘ i dwa wozy towarzyszące - poświęcił biskup polowy Wojska Polskiego, gen. bryg. Tadeusz Płoski.


  Medycyna energetyczna
W październiku 2007 roku, po raz pierwszy w Polsce, odbyły się kursy w zakresie zupełnie nowatorskiej metody uzdrawiania tzw. medycyny energetycznej. Kursy prowadził Grzegorz Czerwiński z USA. Miałem przyjemność uczestniczyć w tych kursach.

Spróbuję w absolutnym skrócie przedstawić koncepcję Czerwińskiego o rozwijaniu się choroby i o sposobie uzdrawiania choroby.

Choroby mają swoje żródło na różnych poziomach duchowo - fizycznych człowieka.
Przyjmijmy, że źródło choroby na danym poziomie ma symbol A, reakcja na tymże poziomie ma symbol B, a widoczny skutek na tym poziomie - symbol C.

Poziom mentalny A-->B-->C
Poziom psychiczno - energetyczny A-->B-->C
Poziom fizyczny A-->B-->C

Choroba o podłożu fizycznym może przenieść się na wyższy poziom psychiczno - energetyczny, a także wyżej na poziom mentalny. Podobnie choroba o podłożu psychiczno - energetycznym może "przeskoczyć" na poziom fizyczny, może też wejść na poziom mentalny. Choroba mentalna możę zejść stopniowo na niższe poziomy i opanować je.

Uzdrawianie zaczyna się od dokładnej analizy stanu chorego i badania historii jego choroby. Czerwiński skupiał się w trakcie kursów na chorobach fizycznych, jednak wyraźnie twierdził, że przedstawiony mechanizm rozwijania się choroby jest identyczny na poziomach wyższych.

Etap wstępny terapii ma na celu stwierdzenie bolesnych, dolegliwych skutków (C) i postawienie hipotezy o przyczynie (A) - na danym poziomie duchowo - fizycznym człowieka i ewentualnym sprzężeniu choroby i jej objawów z sąsiednim poziomem. Na tym etapie najczęściej identyfikuje się objaw fizyczny (C), stawia hipotezę o przyczynie fizycznej (A) i programuje terapię na poziomie piętro wyżej: psychiczno - energetycznym, w oparciu o hipotezę mechanizmu zaburzenia energetycznego związanego z chorobą.

Zasada uzdrawiania jest prosta: zaczynamy od poziomu, na którym zaistniały ostatnie skutki choroby, uzdrawiamy przyczynę i sprawdzamy czy pozostały jeszcze skutki na poziomie piętro niżej. Jeśli tak, uzdrawiamy również na tym poziomie przyczynę.

Metoda uzdrawiania wykorzystuje wiedzę z wielu dziedzin : anatomii, zwłaszcza układu kostnego, fizjologii, budowy i struktury energetyczno- duchowej człowieka, z uwzględnieniem układu czakr, reiki, bioenergoterapii i polarity.

Samo zastosowanie metody jest bardzo proste i trwa kilka minut. Potem jest czas na przyzwyczajenie się chorego do nowego stanu równowagi i określenie czy jeszcze są jakieś bolesne objawy. Jęśli tak, podejmuje się następny etap uzdrawiania., np. metodami stricte fizycznymi, z dziedziny medycyny manualnej: kręgarstwa, chiropraktyki.

Pomijając poziom mentalny, bo tym się na kursie nie zajmowano, z braku czasu, istotą metody jest przywrócenie równowagi energetycznej ciała, co czasem, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki sprawiało powrót ciała do naturalnej harmonii i ustąpienie bólu fizycznego.

Koncepcja Czerwińskiego jest absolutnie rewolucyjna, a w stosowaniu dziecinnie łatwa.
Idąc śladem tej koncepcji o zaburzeniach na różnych poziomach duchowo - fizycznych człowieka, kiedyś intuicyjnie otrzymałem przekaz, by przy uzdrawianiu pewnej osoby iść kolejno przez wszystkie jej 7 ciał duchowych ( ostatnie fizyczne) i po kolei je uzdrawiać. Czy to poskutkowało, nie wiem, nie diagnozowałem jej, tylko posyłałem reiki i modlitwę na każde z jej 7 ciał. Od tamtego czasu, osoba ta jej w stanie ciągłej transformacji. Wygląda na to, że idzie w niej ku coraz lepszej harmonii.

G. Czerwiński na codzień pracuje w USA.
W Polsce kursy medycyny energetycznej opracowała abolwentka jego kursów, Dorota Pachnik i prowadzi je w ramach Polskiego Centrum Ustawicznego Kształcenia Dorosłych "RADIUS". - pierwszej w Polsce placówki oświatowej w dziedzinie medycyny naturalnej - akredytowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i chyba jedynej, posiadającej certyfikat ISO 9001.

Kontakt do Centrum Pana Zdzisława Hudaka tutaj:

Szkoła Zdzisława Hudaka

  Puchar Polski "A" Seniorów, Młodzieżowców i Junior
Nazwa imprezy:
Puchar Polski Taekwon-do ,,A” Seniorów i Juniorów– Starachowice 2006

Cel:
- Wyłonienie szerokiej Kadry Narodowej Seniorów i Juniorów przed Mistrzostwami Europy i Mistrzostwami Świata Juniorów
- Wyłonienie pierwszych ośmiu finalistów w każdej konkurencji do Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców
- Promocja dyscypliny, Starachowic i województwa świętokrzyskiego

Organizatorzy:
Starachowicki Sportowy Klub Taekwon-do, Polski Związek Taekwon-do, Urząd Miasta Starachowic

Gospodarz:
Starachowicki Sportowy Klub Taekwon-do

Patronat:
Pan Sylwester Kwiecień – Prezydent Miasta Starachowice

Patronat medialny:
Telewizja Polska S.A. Oddział Kielce, Tygodnik Starachowicki, Gazeta Starachowicka, Tygodnik w Skarżysku-Kamiennej, Nowy Tygodnik w Skarżysku-Kamiennej, Radio Kielce

Termin i miejsce:
3-5 marca 2006 r. (piątek, sobota, niedziela)
Miejska Hala Sportowa przy ul. Jana Pawła II w Starachowicach.27-200 Starachowice

Zakwaterowanie i wyżywienie:
Hotel EUROPA ***, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 76a, 80 miejsc
Hotel SENATOR ***, 27-200 Starachowice ul. Krywki 18– biuro Mistrzostw
Cena – 90 zł od osoby za dobę (z wyżywieniem) 196 miejsc (pobyt na zawodach 2 doby x 90 =180 zł)
Internat Centrum Kształcenia Praktycznego, 27-200 Starachowice ul.Radomska 72
Cena – 65 zł od osoby (z wyżywieniem) 90 miejsc(pobyt na zawodach 2 doby x 65 =130 zł

Program zawodów:

03 marca 2006 r. (piątek)

od godz. 13.00 przyjazd i zakwaterowanie ekip (biuro zawodów w hotelu)
16.00-18.30 waga i badania lekarskie
18.30-19.00 podpisywanie aplikacji, losowanie
19.00-20.00 kolacja
20.00-21.00 odprawa techniczna trenerów
21.00 odprawa sędziów

04 marca 2006 r. (sobota)

7.00-.8.00 śniadanie
9.00-15.00 eliminacje w układach, technikach specjalnych i walkach seniorów, ceremonia dekoracji finalistów w zakończonych konkurencjach
15.00-16.00 obiad
18.00-20.00 FINAŁY: Uroczyste Otwarcie, walki finałowe, ceremonie dekoracji finalistów, pokazy i występy artystyczne
21.00 kolacja

05 marca 2006 r. (niedziela)

7.00-8.00 śniadanie
9.00-14.00 eliminacje i finały w układach walkach i technikach specjalnych Juniorów, ceremonia dekoracji w zakończonych konkurencjach
14.00-15.0 obiad, wyjazd ekip

Warunki uczestnictwa:

Opłacenie startowego w wysokości 30 zł od zawodnika (decyzja Zarządu z dnia 26.11.2005).
W Mistrzostwach mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy spełniający poniższe warunki:
- zrzeszeni w klubach, posiadających licencje Polskiego Związku Taekwon-do na 2006 r.,
- posiadający aktualne badania lekarskie potwierdzone wpisem do licencji zawodniczej (tzw. karty sztywnej zawodnika),
- posiadający stopień szkoleniowy minimum 5 kup senior,
- posiadający stopień szkoleniowy minimum 4 kup junior,
- o przynależności do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia
- obowiązkowo kaski (dla juniorów)

Regulamin zawodów:
Mistrzostwa zostaną rozegrane według regulaminów i przepisów ITF i PZTKD w następujących konkurencjach:
Seniorki:
- indywidualne układy: stopnie kup, I dan, II - VI dan;
- indywidualne walki w kategoriach wagowych: -52, -58, -63, -70, +70 kg;
- indywidualne techniki specjalne;
Seniorzy:
- indywidualne układy: stopnie kup, I dan, II dan, III dan, IV - VI dan ;
- indywidualne walki w kategoriach wagowych: -54, -63, -71, -80, +80 kg;
- indywidualne techniki specjalne;
Juniorki: Uwaga zmiana kategorii wagowych juniorek!!!
- indywidualne układy: stopnie kup, I dan;
- indywidualne walki w kategoriach wagowych: -45, -50, -55, -60, +60 kg;
- indywidualne techniki specjalne;
Juniorzy:
- indywidualne układy: stopnie kup, I dan;
- indywidualne walki w kategoriach wagowych: -52, -58, -63, -70, +70 kg;
- indywidualne techniki specjalne;

Nagrody:
Certyfikaty udziału dla wszystkich uczestników, dyplomy i medale za I, II i 2 x III miejsca, puchary za I miejsce, upominki i dyplomy dla najlepszego zawodnika, zawodniczki i klubu, upominki dla sędziów i trenerów.

Sprawy różne:
Rywalizacja odbywać się będzie na trzech polach walki. Zawodnicy muszą posiadać wymagany sprzęt do walki: 10-unc. rękawice typu bokserskiego, projektory na stopy, suspensorium (mężczyźni), doboki ITF, kaski (juniorzy) O sprawach nie ujętych w niniejszym komunikacie decyduje Dyrektor Zawodów.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia na załączonym druku należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 luty 2006 r. na adres:
Rafał Gozdalski - 21-020 Milejów, ul. Al. Młodości 49,
pocztą elektroniczną: Rafalgozdalski@wp.pl
faksem: (0-81) 743 11 50.
Nr tel. do organizatora: R. Gozdalski 0 661 974 051

UWAGA: Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia dla klubów, które prześlą swoje zgłoszenie po podanym wyżej terminie.

Organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW.

  zagadka (fr)
Skopiowałem to dla ułatwienia dsykusji z oficjalnej strony.

Proszę baaaaaaaardzo o rozsądne przyglądnięcie się tym propozycjom,
skomentowanie i wpisanie swoich.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba to zbiorę wszystkie propozycje do
ostatecznej "naszej" weryfikacji.
I zobaczymy, czy trzeba będzie dopiero prosić zaprzyjaźnionych hackrów,
żeby te "oficjalne" tłumaczenia zmieniać.
,-)))

r.

Centrum Informacyjne Rządu

           NAZWY RESORTÓW I URZĘDÓW CENTRALNYCH W JĘZYKACH:

                POLSKIM, ANGIELSKIM, NIEMIECKIM, FRANCUSKIM

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow

    Chancellery of the Prime Minister
    Kanzlei des Vorsitzenden des Ministerrates
    Chancellerie du President du Conseil des ministres

Ministerstwo Edukacji Narodowej

    Ministry of National Education
    Ministerium fĂźr Volksbildung
    Ministere de l'Education Nationale

Ministerstwo Finansów

    Ministry of Finance
    Ministerium der Finanzen
    Ministere des finances

Ministerstwo Gospodarki

    Ministry of Economy
    Ministerium fĂźr Wirtschaft
    Ministere de l'economie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

    Ministry of Culture and National Heritage
    Ministerium fur Kultur und Nationales Erbe
    Ministere de la Culture et du Patrimoine national

Ministerstwo Łączności

    The Ministry of Post and Telecommunications
    Ministerium fĂźr Telekommunikation und Post
    Ministere des la Postes et Telecommunications

Ministerstwo Obrony Narodowej

    Ministry of National Defence
    Ministerium fur Nationale Verteidigung
    Ministere de la defense nationale

Ministerstwo Środowiska

    Ministry of Environment
    Ministerium fĂźr Umwelt
    Ministere de l'Environnement

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

    Ministry of Labor and Social Policy
    Ministerium fur Arbeit und Sozialpolitik
    Ministere du travail et de la politique sociale

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

    Ministry of Agriculture and Rural Development
    Ministerum fĂźr Landwirtschaft und Dorfentwicklung
    MinistĂŠre de l'Agriculture et du DĂŠveloppement rural

Ministerstwo Skarbu Państwa

    Ministry of the Treasury
    Ministerium des Staatsschatzes
    Ministere du Tresor de l'Etat

Ministerstwo Sprawiedliwości

    Ministry of Justice
    Ministerium der Justiz
    Ministere de la Justice

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

    Ministry of Interior and Administration
    Ministerium des Innern und Administration
    MinistĂŠre de l'interieur et de l'Administration

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

    Ministry of Foreign Affairs
    Ministerium fĂźr Auswärtige Angelegenheiten
    Ministere des Affaires Etrangeres

Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

    Ministry of Transport and Maritime Economy
    Ministerium fur Transportwesen und Seewirtschaft
    Ministere des transports et de l'economie maritime

Ministerstwo Zdrowia

    Ministry of Health
    Ministerium fĂźr Gesundheitswesen
    Ministere de Salud

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

    The General Headquarters of the State Fire Service
    Hauptkommandantur der Staatlichen Feuerwehr
    Commandement GĂŠnĂŠrale des Pompiers

Polski Komitet Normalizacyjny

    Polish Committee for Standardization
    Polnisches Kommitee fĂźr Normung
    ComitĂŠ Polonais de Normalisation

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

    Agricultural Social Insurance Fund
    Caisse d'Assurance Sociale Agricole
    Landwirtschaftliche Sozialversicherungskasse

Komitet Badań Naukowych

    State Committee for Scientific Research
    Staatskomitee fĂźr Wissenschaftliche Forschung
    ComitĂŠ National de la Recherche Scientifique

Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy

    Polish Securities and Exchange Commission

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

    The General Head Office of State Archives
    Direction GĂŠnĂŠrale des Archives d'Etat
    Generaldirektion der Staatsarchive

Komenda Główna Straży Granicznej

    Headquarters of the Border Guard
    Hauptkommandantur des polnischen Grenzschutzes
    Commandement GĂŠnĂŠral de la Garde FrontiĂŠre

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

    Government Center for Strategic Studies
    Regierungszentrum fur Strategische Studien
    Centre gouvernemental des etudes strategiques

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

    Office for Competition and Consumer Protection
    Office pour la Protection de la Concurrence et des Consommateurs
    Amt fĂźr Konkurenz und Verbraucherschutz

Urząd Ochrony Państwa

    Office of State Protection Republic of Poland
    AMT fĂźr Staatsschutz
    L'Office de la Protection de l'Etat

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

    The Patent Office of the Republic of Poland
    Patent AMT der Republik Polen
    Office Des Brevets de la Republique Polonaise

Urząd Regulacji Energetyki

    Energy Regulatory Authority

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

    Office of the Committee for European Integration
    Amt des Komitees fur Europ ische Integration
    Office du comite de l'integration

Urząd Dozoru Technicznego

    Office of Technical Inspection
    Amt fur Technische Uberwachung
    Office de la Surveillance Technique

Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

    Office for Housing and Urban Development
    Amt fur Wohnungsbau und Stadtentwicklung
    Office de l'habitat et du developpment de villes

Urząd Służby Cywilnej

    Office of Civil Service
    AMT fĂźr Öffentlichen Dienst
    Office de la Fonction Publique

Urząd Głównego Geodety Kraju

    Office of the Main National Land Surveing Expert
    Amt des Hauptgeod ten des Landes
    Office du Geodesien en chef du pays

Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki

    State Sports and Tourism Administration
    Staatsamt fĂźr Sport und Tourismus
    Administration Nationale des Sport et du Tourisme

Urząd Zamówień Publicznych

    The Office of Public Procurement
    Office des MarchĂŠs Publics
    Amt FĂźr Öffentliche Aufträge

Urząd do Spraw kombatantów i Osób Represjonowanych

    Office for War Veterans and Victims of Opression

Wyższy Urząd Górniczy (WUG)

    State Mining Authority
    Oberste BergbehĂśrde
    Bureau Superieur des Mines

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

    General Office of Building Control

Generalny Inspektorat Celny

    General Customs Inspectorate
    Inspectorat General des Douanes
    Generalzollinspektorat

Główny Urząd Ceł

    Central Board of Customs
    Office Central Des Douanes
    Hauptamt fĂźr ZĂślle

Polska Agencja Prasowa

    Polish Press Agency

Polska Akademia Nauk

    Polish Academy of Sciences

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

    Polish Centre for Testing and Certification
    Polnishes Centrum fĂźr PrĂźfung und Zertifizierung
    Centre Polonais Pour Les Essais et la Certification

Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi

    Office for Flood Damage Recovery
    BĂźro zur Behebung der Hochwasserfolgen
    Bureau de lutte contre les effets des innondations

Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń

    The State Office for Insurance Supervision
    Office National de Controle des Assurances
    Staatliches Versicherungsaufsichtamt

Agencja Prywatyzacji

    The Privatization Agency

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

    Agricultural Property Agency of the State Treasury
    Agentur fĂźr landwirtschaftliches Eigentum des Fiskus
    Agence de la PropriĂŠtĂŠ Agricole du TrĂŠsor de l'Etat

Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad

    Agency for Motorway Construction and Operation
    Agentur Fur Autobahnbau und-betrieb
    Agebce Pour la Construction et L'exploatation des Autoroutes

Państwowa Agencja Atomistyki

    National Atomic Energy Agency